Khi Sài Gòn được yêu thương - Sát cánh cùng gia đình Việt 22/7/202

Dù ở đâu, cả nước cũng đều đang hướng về Sài Gòn, mong cho Sài Gòn mau khỏe bởi ai cũng có một phần trái tim đang đặt tại Sài Gòn.

Sự kiện: Sát cánh cùng gia đình Việt

Đó chính là những giá trị của tình ruột thịt, nghĩa đồng bào luôn thường trực trên mảnh đất Việt, trong con người Việt.

VOH

Bình luận

Đọc Báo