Cơn lũ đi qua, tình người ở lại - Sát cánh cùng gia đình Việt 9/12/2021

Bão đến rồi bão đi. Lũ tới rồi lũ phải rút. Chỉ còn tình người ở lại như minh chứng cho sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc không gì phá vỡ.

Sự kiện: Sát cánh cùng gia đình Việt

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo