Những người thắp lửa yêu thương - Sát cánh cùng gia đình Việt 14/11/2019

Một ngày kia, bà đón xe từ Đồng Tháp lên tận Đài để trao toàn bộ "tài sản" mà bà có cho ekip chương trình...

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo