Bà ơi! Tụi con đã về đây - Sát cánh cùng gia đình Việt  14/11/2019

Một ngày kia, bà đón xe từ Đồng Tháp lên tận Đài để trao toàn bộ "tài sản" mà bà có cho ekip chương trình. Ngày bà lên, mình không có mặt ở đó. Thế là cứ đau đáu - "Phải về nơi ấy để TÌM BÀ".

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo