3.000 đồng và đôi mắt mờ của bà - Sát cánh cùng gia đình Việt  12/5/2022

Có người bà đi mổ mắt ngày hôm ấy, trong miếng vải gói ghém rất cẩn thận chỉ có 3.000 đồng, vì sợ rớt, sợ mất nên bà lấy chiếc kim băng gim thật chặt trong túi để chiều về mua rau cho cháu ăn cơm.

Sự kiện: Sát cánh cùng gia đình Việt

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo