Con cần nước sạch - Radio Xanh 15/9/2019

Nguồn nước không phải là thứ vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm, không biết bảo vệ nguồn nước thì sẽ có ngày chúng ta phải sống trong sự hỗn loạn khi không có nguồn nước để sử dụng.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo