Việt Nam hiện có 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện - Công nghiệp hỗ trợ 08/10/2019

Bình luận

Đọc Báo