Bón phân cho thanh long - Kết nối nhà nông 12/10/2017

Để cây thanh long cho năng suất cao, chất lượng trái tốt, cần phải nắm vững cách bón phân phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cây.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo