Bánh tráng của má - Những lá thư xanh 17/2/2018

(VOH) - Lớn rồi mà cứ nhớ mãi cái hồi còn nhỏ, ngồi trông má tráng bánh, phơi bánh...

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo