Micro vàng: Tôn vinh giọng nói - 26/05/2019

(VOH) - Micro Vàng 2019 chính thức khởi động lại.

  • Cuộc thi TÔN VINH GIỌNG NÓI dành cho tất cả công dân Việt Nam 18-40 tuổi.
  • ĐĂNG KÝ DỰ THI từ 1/6/2019 - 1/7/2019

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo