Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như - Đêm thành phố 8/8/2022

Dù ta có giỏi lách mình qua khe rạch khúc khuỷu khó khăn, hay ta chìm nữa mình vào dòng nước thì mãi mãi ta cũng chỉ là con đò.

Sự kiện: Đêm thành phố

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo