Quản lý nấm bệnh Phytoptora trên cây sầu riêng (tt) - Cùng nông dân làm giàu 23/6/2022

Thạc sĩ Trần Đỗ Hoàng – Giam đốc cây trồng Tập đoàn Amada và Ông Huỳnh Thế Vinh - Công ty Lion Agrevo tham gia tư vấn.

Sự kiện: Cùng nông dân làm giàu

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo