Tìm hiểu về Cửu Nhĩ và Thập Thủ - Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 09/05/2018

Cửu Nhĩ gồm hai bài: Hội Nguyên Tiêu và Bát Bản Chấn. Hai bài này do nhóm tài tử miền Đông sáng tác, ít thấy dùng trên sân khấu cải lương.

Thập Thủ: Thập Thủ Liên Hườn còn gọi là Liên Bộ Thập Chương từ Huế đưa vào Nam, được cải lương hóa. Các bài này có điệu nhạc vui, ngắn gọn. Gồm 10 bản Trung Hoa, đã được Việt Nam hóa từ lâu, thường được đờn liên hoàn với nhau: Phẩm Tuyết, Nguyên Tiêu, Hồ Quảng, Liên Hoàn, Bình Bản (Bình Nguyên), Tây Mai, Kim Tiền Huế, Xuân Phong, Long Hổ, Tẩu Mã.

 

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo