Thực hiện 3 sạch phòng bệnh tay chân miệng - Chung tay phòng chống dịch 23/9/2019

Khi dịch tay chân miệng bùng phát trở lại, các bậc làm cha mẹ cần hướng dẫn trẻ thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch để phòng bệnh.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo