Những vắc xin người lớn cần tiêm - Chung tay phòng chống dịch 4/11/2019

Vấn đề tiêm ngừa cho người lớn hình như ít được quan tâm hơn. Có lẽ mọi người có suy nghĩ chỉ có trẻ nhỏ mới cần được tiêm vắcxin.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo