Có những lời hẹn.... - Sát cánh cùng gia đình Việt 9/9/2021

Sống thì còn có hẹn hò, nếu chết thì chẳng bao giờ có được... Và những ngày mà chúng ta đang sống, may mắn còn có cơ hội để nhìn lại, ngẫm về những lời hẹn để thấy mình sẽ phải làm gì khi còn có thể.

Sự kiện: Sát cánh cùng gia đình Việt

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo