Viết cho người đàn bà đã cũ mà tôi thương - Acoustic FM 14/03/2018

Tôi thích người đàn bà đã cũ, chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời,...

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo