Trung khu nào hay giận hay hờn? - Y khoa vui vẻ 05/04/2018

Đừng ngủ gà ngủ gật trước máy truyền hình vì khi đứng lên vào giường thì trung khu điều hành giấc ngủ giật mình phát ngay tín hiệu đánh thức do tưởng đã xong giấc ngủ.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo