Món nào cần dưỡng thời "hại điện"? - Y khoa vui vẻ 10/05/2018

Hệ thần kinh được chú ý, quan tâm không chỉ vì giữ chức năng nhiệm vụ quan trọng mà còn vì những tế bào thần kinh, không có khả năng nhân lên để thay thế tế bào khác bị tổn thương.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo