Quản lý đồng ruộng vụ lúa Hè Thu - Vui cùng nhà nông 09/04/2018

Với vụ lúa Hè Thu, việc gieo sạ sớm sẽ đối mặt nhiều thách thức về thời tiết và dịch hại. Chính việc này dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch rầy, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá,.. do đó, nhà nông cần lưu ý.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo