Phòng trừ dịch muỗi hành trên lúa - Vui cùng nhà nông 26/03/2018

Vụ Đông Xuân 2016-2017, các tỉnh ĐBSCL đã có trên 33.500 ha nhiễm muỗi hành, tỷ lệ gây hại từ 10-15% là 17.832 ha, nhiễm nặng trên 20% là 15.748 ha và thiệt hại năng suất từ 10-30%.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo