Chăm sóc rau màu mùa nắng đạt năng suất cao - Vui cùng nhà nông 12/03/2018

Vào mùa khô, nếu không biết cách chăm sóc rau màu giai đoạn này thì cây sẽ bị chết do nhiệt độ cao, khô hạn, thừa úng nước. Còn nếu biết cách chăm sóc tốt, cây sẽ phát triển tươi tốt và năng suất cao.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo