Chăm sóc rau màu bằng chế phẩm hữu cơ sinh học - Vui cùng nhà nông 13/11/2017

Thời tiết đang chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, do đó, việc trồng rau màu sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc để có một vụ mùa đạt hiệu quả cao.

 

 

.mp3

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo