Chăm sóc lúa Hè Thu - Vui cùng nhà nông 02/04/2018

Thông thường, sản xuất lúa vụ hè không thuận tiện, nắng nóng hạn hán ở đầu vụ, mưa nhiều lụt lội ở cuối vụ, chi phí sản xuất cao hơn do phải sử dụng nhiều vật tư hơn và năng suất lại không cao bằng.

Điều kiện bất lợi cũng sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng dịch hại trên lúa phát triển mạnh hơn, đầu vụ phải cảnh giác với sâu keo, bù lạch, giữa vụ phải chú ý rầy nâu, nhện gié, cuối vụ cần coi chừng bệnh lem lép hạt. Nắng nóng cũng sẽ gia tăng bệnh đốm vằn, cháy lá.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo