Chăm sóc lúa Hè Thu trong thời tiết chuyển mùa - Vui cùng nhà nông 07/05/2018

Vào giai đoạn nắng mưa xen kẽ như hiện nay, việc thường xuyên thăm đồng và theo dõi tình hình sâu bệnh để có những biện pháp xử lý kịp thời trong lúa vụ Hè Thu là vô cùng cần thiết.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo