Chăm sóc cây ăn trái sau Tết - Vui cùng nhà nông 05/03/2018

Để đảm bảo năng suất, sản lượng cây ăn quả vụ tới, ngay sau Tết Nguyên Đán, các nhà vườn tập trung các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn quả.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo