Chăm sóc cây ăn quả mùa khô - Vui cùng nhà nông 23/04/2018

Bước vào mùa khô năm 2018 được dự báo là sẽ khắc nghiệt. Chính vì vậy ngay từ bây giờ, nhà vườn cần có bước chuẩn bị chăm sóc tốt các loại cây trồng.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo