Làm lại giấy Đăng ký kết hôn mới ?

(VOH) - Vợ chồng lấy nhau đã hơn 15 năm, do di chuyển nhà nhiều lần nên đã thất lạc giấy đăng ký kết hôn. Vậy có đăng ký kết hôn lại được không ?

(VOH) - Vợ chồng lấy nhau hơn 15 năm. Do di chuyển nhà nhiều lần nên đã thất lạc giấy đăng ký kết hôn. Vậy, có đăng ký kết hôn lại được không ? (Khi xin trích lục lại tại UBND xã thì cán bộ xã nói do quá lâu nên thất lạc). 

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Căn cứ theo – Luật hộ tịch năm 2014 và nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch có qui định về Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất, như vậy có thể làm như sau:

Thực hiện thủ tục đăng ký lại kết hôn trong trường hợp việc đăng ký kết hôn này được thực hiện trước ngày 01/01/2016 và bạn bị mất bản chính giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ tịch. Căn cứ theo Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký lại kết hôn như sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

 

>>>> Không đăng ký kết hôn có cần làm thủ tục ly hôn?

>>>> Chồng giấu giấy đăng ký kết hôn, có ly hôn được không?

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo