Không đăng ký kết hôn có cần làm thủ tục ly hôn?

(VOH) - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 33 năm nhưng khi đó không có làm giấy hôn thú (đăng ký kết hôn), nay xin hỏi có thể làm giấy ly hôn ?

 

(VOH) - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 33 năm nhưng khi đó không có làm giấy hôn thú (đăng ký kết hôn), nay xin hỏi có thể làm giấy ly hôn ?

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Căn cứ vào luật Hôn nhân Gia đình và khoản 3 Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc Hội hướng dẫn thực hiện luật Hôn nhân gia đình qui định áp dụng  khoản 1 điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình.

Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3/1/1987 (ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn và được công nhận. Như trong trường hợp của bạn được coi là vợ chồng và có hôn nhân thực tế. Nếu có yêu cầu ly hôn thì được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Chính vì thế trường họp của bạn vẫn phải tiến hành thủ tục xin ly hôn để tòa án ra quyết định ly hôn thì mới có giá trị pháp lý.

>>>> Chồng giấu giấy đăng ký kết hôn, có ly hôn được không?

Đọc giả có nhu cầu tư vấn xin gửi mail về địa chỉ tuvanonline.voh@gmail.com hoặc tham khảo thêm nội dung tư vấn pháp luật

BT(tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo