Công ty chuyển sở hữu, nhân viên được bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động ra sao?

(VOH)- Một độc giả hỏi: công ty chị đang làm được chuyển quyền sở hữu qua tập đoàn khác. Vậy khi chấm dứt Hợp đồng lao động chị được bồi thường ra sao ?

Từ tháng 8/2007 đến năm 2014, công ty của tôi chuyển quyền sở hữu cho 1 tập đoàn nước ngoài và tôi vẫn tiếp tục làm cho công ty này đến nay. Hợp đồng của tôi hiện nay là hợp đồng vô thời hạn.

Thời gian sắp tới, 31/12/2017, tập đoàn đang sở hữu công ty tôi sẽ đóng cửa và chuyển giao toàn bộ công ty cho một tập đoàn mới. Không có sự thỏa thuận về việc sử dụng nhân sự của công ty hiện tại với tập đoàn mới. Chính vì vậy, công ty hiện tại sẽ chấm dứt hợp đồng với tôi. Trong thỏa ước lao động tập thể của công ty hiện có quy định ở Mục 9.9: Bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động:

Trong trường hợp hợp đồng lao động được chấm dứt bởi công ty, nhân viên sẽ nhận được 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc tại công ty tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (không chia tỷ lệ trợ cấp trong trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt giữa năm, trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật Bảo hiểm thất nghiệp).

Đối tượng hưởng trợ cấp:

  • Tất cả cấp bậc
  • Bắt đầu từ năm thứ 3 của hợp đồng lao động
  • Không áp dụng cho trường hợp nhân viên tự ý thôi việc và nhận cảnh cáo, kỷ luật từ công ty

Vậy tôi xin hỏi: Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi và chủ  công ty mới tuyển dụng tôi hoặc không tuyển dụng tôi thì mức bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào ?

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn

Về việc giải thể doanh nghiệp sau đó thành lập doanh nghiệp mới: Theo Luật Doanh nghiệp khi doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp mới phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Tuy nhiên với trường hợp bạn nêu là tập đoàn đang sở hữu công ty bạn sẽ đóng cửa và chuyển giao toàn bộ công ty cho một tập đoàn mới thì không thuộc trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Công ty cho bạn nghỉ việc với lý do giải thể thì công ty phải có trách nhiệm xây dựng phương án việc làm cho bạn hoặc trả trợ cấp mất việc làm cho bạn. Bạn làm cho công ty được hơn 10 năm bạn đủ điều kiện để công ty hiện tại chi trả trợ cấp thôi việc nếu chủ công ty mới không tuyển dụng bạn.

Mức trợ cấp thôi việc của bạn sẽ được tính như sau:

Theo khoản 4 Điều 47 Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động: Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Theo đó, trường hợp này bạn sẽ được thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm và quyền lợi khác theo Điều 48 Bộ luật này, cụ thể:  

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

Tuy nhiên, công ty bạn có thỏa ước lao động tập thể của quy định: “Trong trường hợp hợp đồng lao động đươc chấm dứt bởi công ty, nhân viên sẽ nhận được 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc tại công ty tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (không chia tỷ lệ trợ cấp trong trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt giữa năm, trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật Bảo hiểm thất nghiệp).”

Do đó, công ty giải thể có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và mức trợ cấp thôi việc được tính theo thỏa ước lao động của công ty.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc (theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012).

Như vậy, theo các điều luật qui định trên bạn vận dụng vào để thực hiện.

Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

Khoản Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động Là Những Khoản Nào?

Bị Cho Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Không Được Trả Lương?

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo