355,4 ពាន់លានដុង សម្រាប់ជូនអំណោយដល់អ្នកមានគុណ-Tiếng Khmer 15/6/2018

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ Nguyen Xuan Phuc បានយល់ព្រមបានយល់ព្រម ផ្ទេរសិទ្ធិដល់លោករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងពលកម្ម-យុទ្ធជនពិកា និងសង្គមកិច្ច លើកជូននិងសុំការអនុម័ត្តយលើព្រម​ ពីលោកប្រធានរដ្ឋ ទៅលើផែនការជូនអំណោយដល់អ្នកមានគុណចំពោះបដិវត្ត នាឱកាសអបអរសាទខួបលើកទី ៧១ ឆ្នាំ ទិវាយុទ្ធជនពិកា និងយុទ្ធជនពលីជីវិត (27/7/1947-27/7/2018) ។ បានដឹងថា អំណោយបានជូនត្រូវបានចែកជា ២ ប្រភេទ ប្រភេទទី​១ មានតម្លៃ ៤០០.០០០ដុង និងប្រភេទទី ២ ចំនួន ២០០.០០០ដុងក្នុងមួយអំណោយ។ ហើយចំណាយសរុបជាង 355ពាន់ ៤ រយលានដុង, ចំណាយទាំងនេះ គឺស្ថិតក្នុងផែនការថវិការជាតិឆ្នាំ ២០១៨។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo