៥ខេត្តក្រុងក្នុងភូមិភាកកណ្តាលបានចេញដំណើរការពារបរិស្ថានសមុទ្រ-Tiếng Khmer 18/5/2018

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅក្នុង ៥ ខេត្តក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគកណ្តាលគឺទីក្រុង Đà  Nẵng, ខេត្ត​Quảng Bình, Quảng Trị, Thánh Hóa និងខេត្ត Nghệ An បានមានយុទ្ធសាស្រ្តការពារបរិស្ថានសមុទ្រ ស្ថិតក្នុងសកម្មភាពទេសចរណ៌ក្រោមប្រធានបទ “សមុទ្របៃតងរបស់វៀតណាម”។ ដ

បានដឹងថា សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនវៀតណាមដ៏ច្រើនកុះករ បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ ជាមួយបណ្តាសកម្មភាពពោពេញទៅដោយអត្ថន័យដូចជា ជូនទឹកស្អាតដល់ប្រជាជន ស្ថិតក្នុងកម្មវិធីការពារភាពរាំងស្ងួត, ទឹកប្រៃទន្ទ្រានចូលដីគោក និងការពារបរិស្ថានសមុទ្រតាមឆ្នេរសមុទ្រ។

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo