ស្នាមានហាងឆេងអ្នកដាំដុះដំណាំនេះត្រេកអរខ្លាំង-Tiếng Khmer 29/10/2018

ប្រជាជននៅភូមិភាគខាងត្បូងកណ្តាលកំពុងបេះផ្លែស្លាលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ហើយរោងចក្រសម្ងួតប្រចាំតំបន់ ត្រូវដំណើរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីមានផលិតផលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន៕

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo