លោកនាយករដ្ឋមន្ទ្រីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចប្រទេស New Zealand និង Australia- Tiếng Khmer 13/3/2018

លោកនាយករដ្ឋមន្ទ្រី Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវ​ អមជាមួយនូវគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ ទៅកាន់ប្រទេសអូស្តា្រលី និងចូលរួមសន្និសិទជាន់ខ្ពស់ពិសេស ASEAN-Australia នៅទីក្រុង Sydney ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៨។ បានដឹងថា បណ្តាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ តាមពាក្យអញ្ចើញពីលោកប្រធានាធិបតី ណ Jacinda Ardern នៃប្រទេស New Zealand និងលោក Malcolm Turnbull.ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Australia ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo