លើកដំបូងដែលតម្លៃកសិផលនាំចេញច្រើនជាងប្រាក់ពីការលក់ប្រេងឆៅ-Tiếng Khmer 22/10/2018

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨នេះ កសិផលនៃប្រទេសវៀតណាម អាចទទួលបានប្រមាណ ៤០ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនេះក៏ជាស្នាដៃដ៏ល្អដែលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រូវរងភាពលំបាកជាច្រើន ពិសេសគឺស្ថានភាពអាកាសធាតុប្រែប្រួល៕

.mp3

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo