ប្រមូលសំបកថ្នាំការពាររុក្ខជាតិចំនួន ៨ តោន - Tiếng Khmer 25/10/2018

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត Syngenta វៀតណាម បានបើកកម្មវិធី "បរិស្ថានស្អាត - ជីវិតបៃតង" លើកទី ៤ ឆ្នាំ 2018 នៅខេត្តត្រាវិញហើយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo