តាមដានការដោះសា្រយ Facebook បានចុះផ្សាយផែនទីខុសឆ្គង - Tiếng Khmer 13/07/2018

ចំពោះបណ្ហាបញ្តាញសង្គម Facebook បានចុះផ្សាយផែនទីខុសឆ្គងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រជំកោះ Hoàng Sa និងTrường Sa នោះ, លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyễn Xuân Phúc បានតម្រូវដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងឃោសនា ត្រូវបន្តធ្វើការណែនាំ និងតាមដានឲ្យបានស្អិតរមួត ការដោះស្រាយបញ្ហាខុសឆ្គងនេះរបស់ Facebook ហើយដាច់ខាតមិនត្រូវអនុញាតឲ្យកើតឡើងបញ្ហាដូច្នេះទៀតឡើយ។

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo