ដាក់សម្ពោធន៌ប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពវៀតណាម-ជប៉ុន-Tiếng Khmer 20/10/2018

មន្ទីរពេទ្យ Cho Ray​ នៅទីក្រុងហូជីមិញបានបើកប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យសុខភាពវៀតណាម-ជប៉ុន យ៉ាងទំនើបៗ ដើម្បីបំរើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ពិសេសគឺជនជាតិជប៉ុន ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម៕

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo