ជូនសំបុត្ររថយន្ត និងសំបុត្ររថភ្លើងចំនួន 35 ពាន់សំបុត្រដល់កម្មករ - Tiếng Khmer 31/10/2018

ថ្មីៗនេះ សហព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងហូជីមិញ បានលើកផែនការរៀបចំបណ្តាសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំកុរឯកស័ក ឆ្នាំ 2019 ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo