ជូនសំបុត្ររថយន្តចំនួន 6.000 ដល់កម្មករក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2019 – Tiếng Khmer 24/10/2018

លោក Huỳnh Văn Tuấn ជាប្រធានសហជីពនៃតំបន់កែច្នៃនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីក្រុង HCM បានឲ្យដឹងថា: នឹងជូនសំបុត្ររថយន្តចំនួន 6.000 សំបុត្រ ដល់កម្មករក្នុងឱកាសអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកុរឯកស័ក 2019។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo