កុមារ-កុមារីជនជាតិអាមេរិក៩នាក់ត្រូវស្លាប់មកពីមេរោគចំឡែក-Tiếng Khmer 03/11/2018

កុមារា-កុមារីទាំងនេះត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញនិយាយថា មានមេរោគចំឡែកម៉្យាង បានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនកុមារ ធ្វើឲ្យកុមារគ្រុនក្តៅខ្លាំង​ រួចក៏ស្លាប់យ៉ាងឆាប់ៗ បច្ចុប្បន្ន ពួកគេកំពុងបារម្ភថា ជំងឺអាចរីករាលដាលក្នុងសហគមន៌៕

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo