Ruah duah daong ba bangsa takik ngak mbang -Tiếng Chăm 11/07/2018

Harei 10/7/2018 di tinh Son La, Uy ban bangsa pieh padang mbang njaom biai khan prai pacah “ruah duah sahaneng ngak mbang” ka bangsa takik nagar Viet Nam.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo