Anek saih Việt Nam tame top 10 pacah Robotics dunya - Tiếng Chăm 15/11/2017

Kapulan anek saih Việt Nam hu mbaok mbang pacah Robotics dunya thun 2017 padang di Costa Rica mada dang mbang 10 di 86 kapulan hu mbaok main ka dom anek saih bac trung học co so

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo