Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác giáo dục, thuế - Thời sự 5 giờ 30 07/12/2017

HĐND TPHCM đã bước vào phiên chất vấn với trọng tâm là các vấn đề bất cập về thuế và công tác quản lý của ngành giáo dục, đào tạo.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo