Liên kết nguồn lực thông tin KH-CN các viện, trường đại học – Thời sự 11g 18/05/2018

(VOH) - Nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ là một thành phần cơ bản cấu tạo nên tiềm lực khoa học và công nghệ.

Việc xây dựng hệ thống liên kết các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ giữa các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học, viện và doanh nghiệp sẽ là một bước quan trọng trong việc phát triển tiềm lực khoa học công nghệ.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo