Đổi tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp-Thời Sự 11g00 - 15/11/20

(VOH) - Sáng 15/11, Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi đã chính thức được thông qua với 431 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ gần 88% số đại biểu tham gia biểu quyết. 

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội cũng nhất trí đổi tên gọi Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi thành Luật Lâm nghiệp. Luật có 12 chương, 108 điều quy định chi tiết về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Về thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng, Luật Lâm nghiệp sửa đổi sẽ thống nhất để đồng bộ với Luật đất đai.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo