Để tài năng khoa học trẻ bay cao, bay xa! – Thời sự 17g00 8/3/2018

(VOH) - Những nhà khoa học trẻ đã và đang chứng minh tài năng của mình ở những công trình nghiên cứu khoa học với những giá trị ngang tầm khu vực và thế giới.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo