Công tác tuyên giáo phải làm tốt việc định hướng tuyên truyền- Thời sự 17giờ ngày11/1/2018

(VOH)-Trong năm, toàn Đảng bộ TPHCM đã thực hiện hơn 57.000 cuộc tuyên truyền miệng với gần 10 triệu lượt người tham dự.

Hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu, nội dung lãnh đạo của cấp ủy. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời phát hiện, tham mưu những nội dung yêu cầu và định hướng các nội dung tuyên truyền một cách chủ động, nhạy bén.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo