20 năm Làn Sóng Xanh với Đỗ Hiếu và Ái Phương - Studio & Bạn 30/12/2017

Đỗ Hiếu và Ái Phương trò chuyện cùng giải thưởng Làn Sóng Xanh trong hành trình 20 năm của giải.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo