Thu hút người tài, đừng để dưới "thảm đỏ có đinh" - Sài Gòn buổi sáng 06/03/2018

“Lâu nay chúng ta hay nói trải thảm đỏ mời gọi người tài nhưng thực tế nhiều lúc, nhiều nơi bên dưới thảm lại có nhiều đinh và chính các thủ tục hành chính là những cái đinh đáng sợ”.

Đó là ý kiến của GS.TS Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch Liên Hiệp Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Ngọc Giao, thu hút nhân tài thì mình cần người ta chứ không phải người ta cần mình. Do đó, để thu hút nhân tài, chính sách nhập cư của TP nên ưu tiên thu hút lao động có trình độ và kỹ năng cao; không phân biệt giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học Việt kiều; các nhà khoa học sẽ hưởng lợi ích tương xứng với giá trị mà họ tạo ra. Cần tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chuyên gia trong và ngoài nước để tiếp thu công nghệ tiên tiến, hiện đại; cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện chế độ lao động hợp đồng để giảm bớt rào cản đối với các nhà khoa học Việt kiều trong các nghiên cứu ngắn hạn; mở rộng cơ chế hỗ trợ tài chính cho chuyên gia với nhiều hình thức đa dạng hơn; cần chú trọng công tác khen thưởng, tôn vinh các nhà khoa học có những đóng góp xuất sắc và nổi bật.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo