Để Nghị quyết 54 phát huy hiệu quả cao nhất - Sài Gòn buổi sáng 15/03/2018

Hôm nay 15/3, HĐND TPHCM khóa IX họp bất thường để thảo luận, thông qua nghị quyết các tờ trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

 

 

 

.mp3

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo